Šta je digitalni dizajn osmeha?

DSD – digitalni dizajn osmeha (Digital Smile Design) je savremeni instrument koji uz pomoć kompjuterske tehnologije omogućava svakom pacijentu da zajedno sa stomatologom simulira krajnji rezultat stomatološkog tretmana i pomogne u kreiranju idealnog rešenja za svoj osmeh. Trenutno najsavremeniji svetski protokol za planiranje faseta i vinira, digitalni dizajn osmeha (DSD), predstavlja koncept kojim se pacijentima vizualizuju terapijske procedure uz upotrebu kompjuterskih softvera, fotografija i video sadržaja.

Stručni tim naših stomatologa putem DSD kompjuterskog programa pacijentu prezentuje planirani izgled osmeha. Ovo je jedina metoda koja ravnopravno uključuje pacijenta u proces donošenja odluka važnih za konačni dizajn estetskog tretmana.

Nakon posete pacijenta ordinaciji, naši stomatolozi proučavaju fotografije, rendgenske snimke i digitalnu analizu zuba kako bi pronašli odgovarajući plan lečenja koji odgovara potrebama pacijenta.

U tom procesu se izvodi niz matematičkih merenja simetrije lica i veoma je važno da on bude u skladu sa proporcijama, ličnošću i godinama, jer svaki osmeh je poseban.

Prednost DSD-a je njegova predvidivost gde svaki pacijent može videti krajnji rezultat, učestvovati u procesu planiranja, čak ponešto i promeniti. Sam DSD koncept ujedno pruža bolju komunikaciju pacijenta i doktora na obostrano zadovoljstvo.

Kada se koristi DSD?

 • pre postavke fiksne proteze
 • neposredno pre skidanja fiksne proteze
 • pre protetskih rehabilitacija osmeha
 • kao priprema za izradu faseta i vinira

Kako funkcioniše DSD?

 1. fotografisanje i snimanje osmeha i lica u mirovanju i pri osmehu
 2. klinički pregled statusa zuba, anamneza, analiza RTG snimaka
 3. preliminarni razgovor o željama pacijenta za izgled osmeha
 4. interna komunikacija tima lekara ordinacije Cvjetković (ortodont, hirurg, protetičar) sa zubnim tehničarem
 5. obrada fotografija u DSD programu
 6. dizajniranje DSD osmeha
 7. prezentacija DSD plana dizajna estetskog tretmana
 8. izrada estetskih nadoknada po DSD planu

Zanima vas koja je cena primene DSD tehnike u vašem slučaju? Zakažite detaljan pregled i konsultacije sa našim stručnjacima, pozovite nas odmah na +381 69 2289 229.